Portal de Resultats Oncològics

Resultats dels registres de tumors hospitalaris de l'Institut Català d'Oncologia en aliança amb l’Institut Català de la Salut

Dades de freqüència i supervivència dels registres de l'ICO l'Hospitalet - Hospital Universitari de Bellvitge (2013), l'ICO Girona - Hospital Universitari Dr. Josep Trueta (2003-2017) i l'ICO Badalona – Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (2013) amb seguiment fins a 2017.


PresentaciĂłL’Institut Català d’Oncologia (ICO) és una institució pública i monogràfica sobre el càncer amb implantació a l'Hospitalet de Llobregat, Girona, Badalona, Tarragona i Tortosa, en aliança amb quatre hospitals terciaris de l'Institut Català de la Salut (ICS) i una xarxa de 20 hospitals d’arreu de Catalunya. S’encarrega de la malaltia de manera integral atès que aplega dins de la mateixa organització la prevenció, l’assistència, la recerca i la formació de pregrau i l'especialitzada.ObjectiusEls objectius estratègics de l’ICO, en línia amb la seva missió de treballar per reduir l’impacte del càncer a Catalunya, inclouen fomentar el coneixement i obtenir resultats clínics en el món real.

Fruit del treball orientat a retornar a la societat en general els resultats clínics de la tasca assistencial en l’abordatge de la malaltia oncològica, l’any 2019 es va crear la Comissió Corporativa de Resultats, orientada a disposar de resultats clau dels principals processos que es porten a terme a la institució i presidida per la Direcció de l’ICO.Registres
ICO l'Hospitalet i Hospital Universitari de Bellvitge (ICS) Dades de 2013
ICO Girona i Hospital Universitari Dr. Josep Trueta (ICS) Dades de 2003-2017
ICO Badalona i Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (ICS) Dades de 2013InstitucionsEn aquest Portal de Resultats Clínics Oncològics podeu consultar les dades procedents de les institucions que formen l’ICO i l’ICS


Institut CatalĂ  d'Oncologia
Hospital Universitari de Bellvitge (ICS) L'Hospitalet de Llobregat
Departament de Salut Generalitat de Catalunya
Xarxa ICO
Hospital Universitari Dr. Josep Trueta (ICS) Girona
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (ICS) Badalona

Mitjançant els respectius convenis de col·laboració, els centres s’han compromès a mantenir el Registre de Tumors Hospitalari. Aquest portal ens permet conèixer els resultats principals.