Què és un Registre Hospitalari de Tumors

Un Registre Hospitalari de Tumors recull la informació clínica de tots els tumors (pot haver-hi malalts amb més d’un tumor) diagnosticats i/o tractats d’un centre hospitalari determinat.

Els malalts amb càncer tractats en un centre no són completament representatius de tota la població diagnosticada de càncer de Catalunya, com tampoc de l’àrea geogràfica d’influència del centre. Cada centre te característiques particulars que poden fer que els pacients que atén siguin diferents dels d’altres centres. Per exemple, centres amb alt nivell d’especialització poden rebre malalts més greus. Certs tractaments com radioteràpies especialitzades o cirurgies complexes només s’ofereixen en centres de referència.


En què es diferencia d’un Registre Poblacional de Tumors

Un Registre Poblacional de Tumors fa una tasca més extensa per obtenir informació de tots els malalts diagnosticats de càncer d’una àrea geogràfica determinada.

A Catalunya, hi ha dos Registres Poblacionals de Tumors, un a la província de Girona i l’altre, a la de Tarragona. Ambdós registres disposen de la informació de tots els pacients oncològics residents en les dues províncies, independentment del centre que hagi tractat el càncer i del tipus de tumor.


Quins pacients son registrats als Registres de Tumors Hospitalaris de l’ICO-ICS

Els Registres Hospitalaris de Tumors identifiquen els nous pacients amb càncer que han estat diagnosticats i/o tractats al Institut Català d’Oncologia (ICO) o al centre relacionat del Institut Català de la Salut (ICS) de Badalona, Girona i l’Hospitalet en el període 2013-2017.

Com s’han d’interpretar les xifres de supervivència

Les estadístiques de supervivència del càncer indiquen el percentatge de persones que sobreviuen a un determinat tipus de càncer durant un període específic de temps que generalment és de cinc anys.

La supervivència sol expressar-se en percentatges. Per exemple, en les dones, la taxa de supervivència als cinc anys després del diagnòstic del càncer de mama és del 89.5%. En altres paraules, 90 dones de cada 100 viuen cinc anys després del diagnòstic del càncer de mama. O dit d’una altra manera, 10 de cada 100 moren dins dels cinc anys posteriors al diagnòstic d’aquest càncer.

La supervivència que podeu consultar inclou malalts de totes les edats, amb diferent grau de comorbiditat (malalties presents de forma concomitant en el moment del diagnòstic del càncer) i, fins i tot, amb un estadi precoç i avançat de la malaltia.

Recordeu que la supervivència són càlculs que sovint es basen en els resultats previs d’un gran nombre de persones que van patir un càncer específic; però, no poden predir el que succeirà en el cas particular d’una persona. Aquestes estadístiques poden ser confuses i poden generar de vegades més preguntes al pacient. Parli sempre amb el seu metge per saber aplicar aquestes estadístiques en el seu cas particular, ja que ell o ella està familiaritzat amb la seva situació i el podrà ajudar a resoldre molts dels seus dubtes.

Text modificat el 13 de December de 2019